"De algemene belangenbehartiging
van de in de woonkern Geffen

gevestigde bedrijven"

Missie en doelstellingen

Het doel van Ondernemend Geffen:

- De algemene belangenbehartiging van de aangesloten bedrijven;

- Het voeren van overleg met collega-ondernemersverenigingen, gemeente en andere partijen;

- Het bevorderen van contact tussen de leden, alsmede stimuleren van samenwerking tussen leden.
Volg ons ook op:

- Facebook

- Instagram

- LinkedIn