"De algemene belangenbehartiging
van de in de woonkern Geffen

gevestigde bedrijven"

In the picture: Van Alphen Advies
Naam

Kees van Alphen


Leeftijd

56 jaar


Relatie / 
burgerlijke staat

Gehuwd met Sjan, wonend in Geffen en één zoon, Thomas die in Tilburg studeert.

Bedrijf


Van Alphen Advies bestuursrechtelijk en organisatie advies openbaar bestuur w.o. interim-management en projectmanagement).


Aantal 
medewerkers

Eenmanszaak

Werkzaamheden 
en specialiteiten

Advisering van ondernemers en overheden op het gebied van het bestuursrecht met name het omgevingsrecht (begeleiding van vergunningprocedures, planschadeprocedures) en het algemeen bestuursrecht.


Ondernemer sinds

1999


Opleiding(en)

Bestuursacademie en doctoraal examen rechtswetenschappen aan de Open Universiteit.


Ondernemend 
Geffen

Sinds 2014 lid van ondernemend Geffen. Ik heb al één bijeenkomst bijgewoond.


Activiteiten
Ondernemend Geffen

Ik beoordeel de activiteiten als positief. Veel ruimte voor informatie over actuele onderwerpen en de gelegenheid voor “netwerken”.


Toekomst 
van Geffen

Geffen ontwikkelt zich de laatste jaren in een goed tempo. Het centrum is nog niet af, wellicht komt daar binnen afzienbare tijd verandering in nu het economisch herstel inzet. Een kern als Geffen is gebaat bij een aantrekkelijk en levendig centrum. 


Parkeerprobleem
centrum Geffen

Geffen is een lintdorp en parkeren blijft altijd een aandachtspunt. De inrichting van de openbare ruimte in Geffen is verouderd, te veel slecht onderhouden bomen. Als dat bij de tijd wordt gebracht kunnen er wellicht meer parkeermogelijkheden worden gecreëerd.


Bestemming gemeentehuis Geffen

Het gebouw in de huidige omvang is te kolossaal in relatie tot de omgeving, een aanpassing van het volume en een combinatie van zorg en wonen lijkt de beste oplossing.


Geen ondernemer, dan...

 Daar ben ik niet mee bezig, ik probeer constant zoveel mogelijk mijn activiteiten uit te bouwen.


Crisis

De crisis biedt ook kansen. Elk jaar wordt het vanaf nu een beetje beter. He woord “economische crisis” is overigens wettelijk verankerd in bijvoorbeeld artikel 2.4 van de Crisis- en herstelwet. Als jurist ben ik dan ook van mening dat de economische crisis pas voorbij is als deze wet is aangepast.


Vrije tijd

Wandelen en fietsen


Verenigingsleven

Momenteel niet erg actief meer. Hoofdzakelijk nog wat hand- en spandiensten voor de parochie.


Favoriete website(s)

www.rechtspraak.nl

www.nu.nl


Social Media

Mijn bedrijf heeft een website www.vanalphenadvies.nl en ik heb een linked in account. Ik werk aan mijn vindbaarheid op zoekmachines als google.


(Bij)gelovig

Ik ben praktiserend Rooms-Katholiek.


Televisie / film


Documentaires en actualiteitenrubrieken.


Muziek

Geen specifieke voorkeur


Favoriete boek

 Alle boeken over de Brabantse historie


Politiek


Al vroeg politiek geïnteresseerd.  

Overige(n)


Graag wil ik veel Geffense ondernemers ontmoeten. Steeds meer ondernemers moeten immers bij hun activiteiten rekening houden met wet – en regelgeving.
Volg ons ook op:

- Facebook

- Instagram

- LinkedIn