"De algemene belangenbehartiging
van de in de woonkern Geffen

gevestigde bedrijven"

18 maart 2021

Aanpassing profiel Heesch West


Het profiel van Heesch West is aangepast. Op het bedrijventerrein is de minimale kavelgrootte van 1 hectare verlaagd naar 5.000 vierkante meter. Dat geldt voor het westelijke deel van het plan.

Daarbij krijgen bedrijvenclusters de mogelijkheid met gemeenschappelijke faciliteiten zich te vestigen. Zo kan de ruimte optimaal gebruikt worden. Deze aanpassingen spelen in op de vraag om bedrijven uit de regio ruimte te bieden op Heesch West. Ook bieden de aangepaste plannen mogelijkheden voor bedrijven in regionale topsectoren als Life Sciences. De aanpassing geeft invulling aan een belangrijke wens van bedrijven en gemeenteraden van de betrokken gemeenten. Er is hier nu in goed overleg overeenstemming over met de regiogemeenten en de provincie. 


De actuele planning van Heesch West is te vinden op onze website. Ook wordt er regelmatig bericht over ontwikkelingen rond het bedrijventerrein. Daarnaast kun je lezen over de planvorming, economische ontwikkelingen en duurzame ambities. Eerder is ook al gepubliceerd over de aanpassing van het profiel van Heesch West.


Deze informatie vind je hier: https://heeschwest.nl/>> Terug naar nieuwsoverzicht


Activiteiten en vergaderingen

Agenda

Fotoalbum

In the picture